AVG


 AVG

Privacy verklaring voor le--petit--bonheur.blogspot.com

----------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIVACYVERKLARING
le--petit--bonheur.blogspot.com is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die ik verwerk
Ik verwerk je persoonsgegeven doordat je gebruik maakt van diensten op mijn blog, via het weblog (digitale) producten koopt en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk.
Ik verwerk alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:
voor- en achternaam
e-mailadres
website
Ik gebruik geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn blog heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mijn op via zuinigaan@gmail.com, dan verwijder is deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk  -  ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- je te kunnen e-mailen  indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoert
- Ik analyseer jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en aanbod van producten en/of diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
- om reacties op mijn blog te kunnen plaatsen
- Ik gebruik de volgende computerprogramma's of - systemen: Blogger en g-mail (beide van Google). Klik hier voor het privacybeleid van Google

 Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
Goedgekeurde reacties op mijn blog blijven 3 weken staan en worden dan verwijderd, en zo lang jij ze niet zelf verwijdert.
Uiteraard is het mogelijk om anoniem te reageren.
Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan  3 weken, om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Personalia - bewaartermijn tot einde actie -
Adres - bewaartermijn tot einde actie -


Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verstrek uitsluitend persoonsgegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies , of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Ik gebruik alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat je website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn blog optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met je verzoek digitaal mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en BSN zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heb om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
IK neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op via  le--petit--bonheur.blogspot.com